Software pro profilprojektory řady JVB – vybrané funkce

Charakteristika produktu “Software pro profilprojektory řady JVB – vybrané funkce”:

  • měření základních geometrických tvarů – body, přímky, rádiusy, elipsy, křivky
  • velký rozsah měřicích funkcí, včetně automatické detekce a měření přímek, kružnic, oblouků
  • měření paralelnosti, kolmosti, stoupání, soustřednosti, souměrnosti
  • nastavení souřadnic, jejich rotace
  • výstup výsledků měření do souborů WORD, EXCEL a DXF
  • Měření pomocí maker - možnost nastavení sledu operací na 1 tlačítko. Tímto je možné snížit nutnost „kliků“ myší uživatele a zvýšit efektivitu měření.
  • Automatické ostření a měření výšky – software umožňuje automatické zaostření a měření výšky dílu s vysokou přesností. V případě rozlišení 2x a vyšším je možné dosáhnout opakovatelné přesnosti měření 0,003 mm (hardwarové vybavení přístroje musí tuto funkci umožňovat)
  • Indikace optimální intenzity osvětlení -  pomáhá nastavit optimální intenzitu osvětlení pro dosažení vysoké přesnosti měření.
  • Software v českém jazyce
Název Obj. číslo Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Software pro profilprojektory řady JVB – vybrané funkce 0,00 Kč 0,00 Kč (včetně DPH)